Associació Biodinàmica de Catalunya

COM FER-SE SOCI

Per tal de ser soci de Terra Dinàmica s’han de complir els següents requisits:

Poden formar part de l’associació totes les persones habitants i residents en Catalunya, així com qualsevol que tingui una activitat econòmica, lúdica o d’altre tipus que desenvolupi algunes de les seves activitats a Catalunya, i especialment en l’àmbit agrícola i ramader.

Els nous membres hauran de ser presentats per dos membres Titulars de l’associació.

Pel que fa a les persones jurídiques:
La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una Associació

Per tal de sol·licitar la seva associació, poden omplir el formulari o bé enviar-nos un mail
a info@terradinamica.cat amb les següents dades: